Warsztaty Planu Odnowy Janowa

Utworzono .

prow.png Podczas warsztatów Planu Odnowy Janowa, Gmina Elbląg 19 kwietnia 2012 roku przypomniano wyniki analizy SWOT, wypracowano misję, wizję i zdania do realizacji do 2020 r.

Przyjęta wizja brzmi: Janów znany jako nowoczesna, bogata i piękna wieś z dobrą infrastrukturą, zadowolonymi mieszkańcami i aktywną młodzieżą.

Jako misję zapisano: My mieszkańcy Janowa współpracujemy ze sobą i innymi miejscowościami, pomagamy sobie i innym, jesteśmy pracowici, zaradni, aktywni, dbamy o swoje zdrowie i otoczenie oraz edukację i kulturę.

Przyjęte zadania do realizacji to:

 • remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD
 • odbudowa dróg i chodników, likwidacja barier architektonicznych, budowa ścieżki rowerowej i wprowadzenie nazw ulic osiedlowych
 • renowacja płyty boiska do piłki nożnej i siatkówki ortaz ogrodzenia, budowa kortu tenisowego i wyposażenie boiska w ławki i wiatę oraz utworzenie siłowni w świetlicy
 • budowa placu zabaw
 • oświetlenie wsi
 • imprezy integracyjno-promocyjne
 • zagospodarowanie centrum wsi, zasadzenei drzew i krzewów, utworzenie mini parku
 • odnowienie elewacji budynków
 • warsztaty językowe, kulinarne, komputerowe 50+, plastyczne, florystyczne, jazdy konnej
 • poprawa kanalizacji
 • utworzenie wypożyczalni rowerów, kwiaciarni
 • rozwój agroturystyki
 • budowa parkuru

Zgłaszano także potrzebę budowy basenu, aquaparku i miejsca do paintboll'a, co już jest mniej realne. Za najpilniejszą rzecz uznano wyposażenie świetllicy wiejskiej w sprzęt kuchenny i organizację warsztatów kuilinarnych oraz odbudowę dróg i chodników.

Utworzone stowarzyszenie JANÓW - DRUŻNO - TRUSO zamierza wspólnie z Gminą Elbląg złożyć wniosek w ogłoszonym konkursie na Małe projekty.

S.P.