Plan Odnowy Krainy Żuławskiej Wierzby

Utworzono .

prow.png Podczas drugich warsztatów Planu Odnowy Miejscowości Adamowo-Helenowo-Władysławowo w Gminie Elbląg 27 kwietnia 2012 roku wybrano zadania do realizacji, ponownie zweryfikowano zapisy analizy SWOT, czyli mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Przede wszystkim powstała idea wsi tematycznych jako Kraina Żułaskiej Wierzby. Za najważniejsze zadanie inwestycyjne uznano budowę Żuławskiego Centrum Kultury, a z nieinwestycyjnych rajd rowerowy "Majówka na Żuławach" oraz  konferencja naukowa i warsztaty poświęcone Krainie Żuławskiej Wierzby.

Warsztaty prowadzili pracownicy Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu: Stanisława Pańczuk, Diana Ścibek, Mariusz Szkałuba. Zdjęcia z warsztatów zamieszczono na Facebook'u obok.

S.P.