Wniosek o wpis do ewidencji producentów ARiMR

Utworzono .

prow.png Beneficjenci, ubiegający się o pomoc (dotację) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) mają obowiązek posiadać numer inentyfikacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).  Wnioski o nadanie takiego numeru składa się w Powiatowych Biurach Agencji (ARiMR). Dla obszaru LGD Kanału Elbląskiego Powiatowe Biura ARiMR mieszczą się w Elblągu, Ostródzie i Iławie. Numer identyfikacyjny nadawany jest tylko raz, niezależnie od ilości składanych wniosków.

Nabory wniosków o dotacje w LGD Kanału Elbląskiego dla wszystkich czterech działań LSR finansowanych z Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)  rozpoczynają się 4 maja 2012 roku i trwać będą do 18 maja 2012 roku do godz. 15:00, pokój 25, 26 lub 29, ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg.

Wniosek  o nadanie numeru identyfikacyjnego ARiMR i instrukcja do jego wypełnienia są na stronie internetowej ARiMR. Zamieszczam również poniżej.

21_01_2011_Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow_aktywny-1

10_05_2011_Instrukcja_W_1_04_w_5_0_zatw

S.P.