Ostatnia szansa na dotacje z PROW

Utworzono .

prow.png 18 maja 2012 roku o godz. 15:00 zamykamy ostatnie nabory wniosków w konkursach:

311 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

312 - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

313 - Odnowa i rozwój wsi

413 MP - Mały projekt

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce "KONKURSY" http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/index.php/konkursy.

Mamy nadzieję, że zadysponowane ostatnie limity środków na działania prorozwojowe zostaną z korzyścią zainwestowane na obszarach wiejskich 12 gmin wokół Kanału Elbląskiego. Ogółem limit dotacji wynosi około 2,5 mln złotych w 4 konkursach. W ostatnich naborach LGD może wybrać wnioski do 120% limitu środków. Tylko w ramach małych projektów ostatni konkurs jest przewidziany w 2013 roku.

Do 15 maja 2012 roku wpłynęło ogółem 14 wniosków, a spodziewamy się około 60 wniosków w tych naborach. Posiedzenie Rady ds. wyboru operacji odbędzie się 23 maja 2012 roku. Przed końcem czerwca wnioski będą przekazane do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego.

S.Pańczuk