I etap szkolenia znakarzy szlaków rowerowych

Utworzono .

ksow.png Od 18 do 20 maja 2012 roku trwał I etap szkolenia znakarzy opiekunów szlaków rowerowych. Szkolenie odbywało się na nowym szlaku rowerowym z Godkowa do Godkowa,  zaprojektowanym jesienią 2011 roku. Kompleksowe szkolenie rozpoczęło się od prezentacji narzędzi znakarskich i szkolenia z podstaw bezpieczeństwa pracy na szlaku, pokazem montażu znaków na słupach, malowaniem oznakowania szlaku na przygotowanych słupach z wybranych gatunków drzew. Po wstępnym szkoleniu w pomieszczeniu gospodarczym Zajazdu Bankietowo-Weselnego w Dobrym, gm. Godkowo uczestnicy szkolenia z 3 instruktorami wyruszyli na 3 odcinki szlaku rowerowego. Na podstawie dokumentacji,  map topograficznych i sytuacji w terenie, lokalizowali umieszczenie słupów i znaków, ćwiczyli praktycznie ich montowanie i przygotowywanie podkładów na drzewach. Kolejny dzień dla dwóch grup był okazją do poznania techniki malowania znaków na drzewach, dla trzeciej grupy posadowienia słupów i znaków. Trzeci dzień szkolenia dawał podstawy teoretyczne znakowania, wyboru miejsc do znakowania i projektowania szlaku oraz ewidencjonowania oznakowania szlaku. Wieczory służyły integracji kandydatów na znakarzy szlaków rowerowych. W I etapie szkolenia uczestniczyło 21 osób z 6 LGD Warmii i Mazur oraz 3 instruktorów.

Podczas II etapu szkolenia nastąpi dalsze doskonalenie umiejętności znakarskich oraz podstaw projektowania szlaku.

Dokumentacja fotograficzna ze szlaku i ćwiczeń terenowych znajduje się na Facebook'u obok.

Szkolenie znakarzy - opiekunów szlaków rowerowych, realizowane jako pilotaż przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu jest dofinansowane z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie i budżetu państwa.

Współorganizatorem szkolenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

S.Pańczuk