Lista rankingowa wniosków w konkursie RwDN Nr 2_2012

Utworzono .

prow.png Podczas posiedzenia Rady ds. wyboru operacji 23 czerwca 2012 roku dokonano oceny wniosków aplikacyjnych w Działaniu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz oceny operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny. Limit dostępnych środków w konkursie RwDN Nr 2_2012 LGD KE wynosił 578.261 zł, a minimum punktowe wynosi 60%, tj.  15,6 punktów.

W konkursie Nr 2 RwDN LGD KE wpłynęło 6 wniosków na kwotę 462.600 zł. O przeznaczeniu pozostałego limitu środków na działania Lokalnej Strategii Rozwoju zdecyduje Walne Zebranie Członków LGD KE.

W załączeniu lista rankingowa zgłoszonych wniosków po ocenie Rady ds. wyboru operacji.

RwDN_lista_rankingowa_Konkurs_Nr_2_2012_LGD_KE_23.05.2012

S.Pańczuk