Lista rankingowa wniosków w konkursie TiRM Nr 3_2012

Utworzono .

Rada ds. wyboru operacji podczas posiedzenia 23 maja 2012 roku przyjęła listę rankingową operacji wg oceny zgodności z lokalną strategią rozwoju oraz lokalnego punktowego kryterium oceny w ramach Tworzenia i Rozwoju Mikroprzedsiębiorstw w konkursie Nr 3_2012 LGD KE.

Limit dostępnych środków w lokalnej strategii rozwoju wynosił 302.442,50 zł. Minimum punktowe wg lokalnych kryteriów oceny wynosi 60% maksymalnej liczby punktów, tj. 13,8 punktów. W ogłoszonym konkursie wpłynęło 6 projektów na kwotę dofinansowania 700.900 zł.

W załączeniu lista rankingowa zgłoszonych wniosków po ocenie Rady ds. wyboru operacji.

TiRM_-_lista_rankingowa_Konkurs_Nr_3_2012_LGD_KE_23.05.2012

S.Pańczuk