Lista rankingowa wniosków w konkursie OiRW Nr 4_2012

Utworzono .

prow.png Podczas posiedzenia Rady ds. wyboru operacji 23 czerwca 2012 roku dokonano oceny wniosków aplikacyjnych w Działaniu ODNOWA  i ROZWÓJ WSI pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz oceny operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny.

Limit dostępnych środków w konkursie OiRW Nr 4_2012 LGD KE wynosił 832.976,20 zł, a minimum punktowe wynosi 60%, tj. 15,0 punktów.

W konkursie Nr 4 OiRW LGD KE wpłynęło 6 wniosków na kwotę dofinasowania 1.435.384,00 zł.

W załączeniu lista rankingowa zgłoszonych wniosków po ocenie Rady ds. wyboru operacji.

OiRW_-_lista_rankingowa_w_konkursie_nr_4_2012_LGD_KE_23.05.2012

S.Pańczuk