Lista rankingowa wniosków w konkursie MP Nr 5_2012

Utworzono .

prow.png Podczas posiedzenia Rady ds. wyboru operacji 23 czerwca 2012 roku dokonano oceny wniosków aplikacyjnych w Działaniu Mały projekt pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz oceny operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny.

Limit dostępnych środków w konkursie MP Nr 5_2012 LGD KE wynosił  971.815,91 zł, a minimum punktowe wynosi 60%, tj. 16,8 punktów.

W konkursie MP Nr 5_2012 LGD KE wpłynęło 66 wniosków na kwotę dofinasowania 1.384.275,65 zł.

W załączeniu lista rankingowa zgłoszonych wniosków po ocenie Rady ds. wyboru operacji.

MP_-_lista_rankingowa_Konkurs_Nr_5_2012_LGD_KE_23.05.2012

S.Pańczuk