Poszukiwani członkowie LGD z sektora gospodarczego

Utworzono .

leader2.png Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu działa w oparciu o siedem cech metody LEADER. Te cechy to:

1) Partnerstwo trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego z tym, że sektor publiczny nie może stanowić więcej niż 50% składu członków LGD.

2) Spójne terytorium: działamy na obszarze 12 GMIN: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz i Zalewo o podobnych cechach i potencjale.  

3) Innowacyjne podejscie do rozowoju lokalnego.

4) Zintegrowane podejscie do rozoju lokalnego.

5) Oddolne planowanie wyrażone w lokalnej strategii rozwoju.

6) Oddolne finansowanie zaplanowanych zadań.

7) Współpraca i tworzenie sieci.

Wg stanu na 31 marca 2012 roku LGD Kanału Elbląskiego liczyła 84 członków zwyczajnych i reprezentantów 3 członków wspierających.

Jesteśmy zainteresowani naborem nowych członków, zwłaszcza przedstawicieli sektora gospodarczego. Aby zostać nowym członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację i przedstawić rekomendację jednego z trzech sektorów. W załączeniu wzór deklaracji członkowskiej.

Deklaracja_członkowska_ostatnia

Zapraszamy do nas!

S.Pańczuk