Posiedzenie odwoławcze Rady

Utworzono .

W dniu 21 czerwca 2012 roku odbędzie się posiedzenie odwoławcze Rady ds. wyboru operacji Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

W 4 konkursach złożonych zostało 85 wniosków apliacyjnych, w tym 29 w pierwszej ocenie nie uzyslało akceptacji Rady. Wpłynęło 10 odwołań, w tym 1 w ramach działania 313 Odnowa i rozwój wsi oraz 9 w tzw. Małych Projektach.

W procedurze odwoławczej Rada podejmie uchwały o finansowaniu w ramach dotacji. Decyzje Rady w procedurze odwoławczej są ostateczne.

S.P.