Operacje wybrane i niewybrane do finansowania w PROW

Utworzono .

prow.png

Zamieszzcam listę operacji wybranach i niewybranych do finansowania w ramach czterech konkursów w naborach 2012 roku:

Działanie 413 Mały Projekt

MP_-_lista_niewbranych_21-06-1012__kolejność

MP_-_lista_wybranych_21-06-1012__kolejność

Działanie 314 Odnowa i rozwój wsi:

OiRW_-_lista_nie_wybranych_21.06.2012_kolejność

OiRW_-_lista_wybranych_21.06.2012_kolejność

Działanie 314 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

TiRM_-_lista_niewybrane_21.06.2012_r_kolejność

TiRM_-_lista_wybranych_21.06.2012_r_kolejność

Działanie 313 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

RwDN_-_lista_wybranych_wniosków_21.06.2012_kolejność

S.Pańczuk