Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Wyprzedzające finasowanie w małych projektach - Mapa szlaków rowerowych Kanał Elbląski

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20

Wyprzedzające finasowanie w małych projektach

Utworzono .

prow.png Szanowni Państwo Beneficjenci tzw. małych projektów.

Od 8 czerwca 2012 roku jest możliwość uzyskania wyprzedzającego finansowania zadań realizowanych w ramach tzw. "małych projektów". Wg zapewnień Urzędu Marszałkowskiego, wnioski złożone w konkursie trwającym do 18 maja 2012 roku będzie możliwość uzupełnienia wniosku o wyprzedzające finansowanie na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego. Wprzedzające finansowania wynosi 20% przyznanej dotacji.

Wnioski z 5/2012 konkursu "małych projektów" zostały przekazane do oceny formalnej i merytorycznej Urzędowi Marszałkowskiemu 28 czerwca 2012 roku.

Pod "więcej" informacja ze strony http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-45adc062d34e0-4945.htm

 

"Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.

 

Wejście w życie w dniu 8 czerwca 2012 roku ustawy z 30 marca 2012 roku o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2012 r, poz. 577) umożliwiło beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizującym operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" otrzymanie z agencji płatniczej środków przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji.

W związku z powyższym do czasu dostosowania aktywnego formularza wniosku o przyznanie pomocy ARiMR wprowadziła rozwiązanie przejściowe - polegające na dodaniu do wniosku w wersji 6z dodatkowej części w postaci załącznika pt. Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.

W sytuacji jeśli Wnioskodawca będzie chciał ubiegać się o wyprzedzające finansowanie, będzie zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy ww. załącznik oraz wpisać go do części D wniosku Inne załączniki.

Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy... - plik do pobrania

Od dnia 8 czerwca 2012 roku Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji składając wraz z wnioskiem ww. załącznik.

Dodatkowo zmieniona została Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.

Instrukcja wypełniania wniosku (małe projekty) wersja 6z z dnia 8 czerwca 2012 r. - plik do pobrania

Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, obowiązuje od dnia 8 czerwca 2012 roku."

S.P.