Tydzień bogaty w wydarzenia

Utworzono .

prow.png Połowa roku to czas podsumowań i planowania nowych zadań. W LGD Kanał Elbląski ostatni tydzień obfitował w ważne dla LGD Kanału Elbląskiego wydarzenia. Były to:

 • 21-06-2012 roku odbyło się posiedzenie odwoławcze Rady LGD KE. Wpłynęło 10 odwołań 5 Beneficjentów: jedno w działaniu "Odnowa i rozwój wsi" oraz 9 w "małych projektach". Rada wybrała wnioski do dofinansowania w ramach  PROW 2007-2013:
  • "Małe projekty" na wartość dotacji 928.064,45 zł. Pozostał limit  dotacji 43.751,46 zł.
  • "Odnowa i rozwój wsi" na wartość dotacji 832.976,80 zł. Pozostał limit 9.467,20 zł.
  • "Tworzenie i rozwój wsi" na wartość dofinansowania 300.000 zł. pozostało 2.442,50 zł
  • różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 462.600 zł, pozostał limit 115.661 zł.
 • 22-06-2012 roku - posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli i oceny prawidłowości gospodarowania środkami LGD, przyjęła sprawozdania merytoryczne, finansowe i merytoryczne z działalności OPP oraz uzgodniła kryteria wyboru operacji pod dodatkowe środki PROW na lata 2007-2013.
 • 27-06-2012 roku - posiedzenie Zarządu LGD Kanału Elbląskiego. Przyjęto 2 nowych członków z sektora gospodarczego i przyjęto rezygnację z członkostwa jednej osoby. Wypracowano rekomendacje na Walne Zebranie Członków.
 • 27-06-2012 roku - posiedzenie Walnego Zebrania Członków. Przyjęte zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2011 rok, plan finansowy na 2012 rok, uzgodniono zakres aktualizacji LSR, odwołano jednego członka Rady i wybrano 2 nowych członków Rady. Zarząd uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za 2012 rok oraz przyjął gratulacje Burmistrza Pasłęka dr Wiesława Śniecikowskiego z powodu konsekwentnej realizacji wybranego kierunku rozwoju. 
 • 28-06-2012 przekazano wnioski aplikacyjne w 4 konkursach: OiRW i MP odpowiednio Urzędowi Marszałkowskiemu oraz RwDN i TiRM - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.
 • 28-06-2012 roku - 3 pracowników Biura LGD i 1 wolontariusz uczestniczyło w szkoleniu z małych projektów w Zalesiu koło Barczewa.
 • 30-06-2012 roku - najbogatszy dzień w wydarzenia: Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego w Ostródzie, Regionalne Święto Ryby w Iławie, w którym uczestniczyli przedstawiciele LGD w kokursie na najlepszą potrawę z karpia, w tym: KGW z Jakubowa Kisielickiego z Gminy Kisielice - zdobyło II miejsce, KGW z Ząbrowa z Gminy Iława - III miejsce. W konkursie wzięło udział Stowarzyszenie IWA z Władysławowa z Gminy Elbląg i OSP Weklice z Gminy Elbląg oraz KGW z Woli Kamieńskiej z Gminy Iława. W Matytach odbył się Rajd Pana Samochodzika zakończony występem zespołu Czerwony Tulipan. Maraton imprez tego dnia zakończył VIII Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie.

Zdęcia z ekscytującego i bogatego w wydarzenia tygodnia zamieszczam na Facebook'u obok.

S.P.