Wyjazd studyjny do wiosek hobbitów, bajek, rowerów ...

Utworzono .

leader2.png Zainteresowanych specjalizacją tematyczną w rozwoju lokalnym zpraszam do udziału w WYJEŹDZIE STUDYJNYM - WARSZTATACH pn. Turystyka kreatywna: mikroprodukty i animacja w:

  • SIERAKOWIE SŁAWIEŃSKIM (Wioska Hobbitów),
  • PODGÓRKACH (Kraina Bajek i Rowerów),
  • PAPROTACH (Wioska Labiryntów),
  • BORKOWIE (Osada Wczesnośredniowieczna)

w ramach projektu „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja na lata 2011-2015”
1-5 sierpnia 2012 roku.

Warunki noclegu i wyżywienia - schronisko. Transport - autokar. Przyjmiemy - 20 osób. Termin zgłoszenia - 20 lipca 2012 roku. Decyduje kolejność zgłoszenia i zainteresowanie specjalizacją tematyczną w rozwoju lokalnym.

W załączeniu zaproszenie, program i karta zgłoszenia.

Karta_zgloszenia

Program_2012-08-01-05

zaproszenie__2012-08-01-05

Prezes Zarządu LGD
Stanisława Pańczuk