Nowy wzór wniosku o płatność do małego projekt

Utworzono .

prow.png Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) został opracowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowy formularz wniosku o płatność dla działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW_413_MP_6z), który został wprowadzony zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 36/2012.

Aktualizacja formularza wniosku podyktowana jest koniecznością dostosowania go do zmienionych przepisów prawa.

Od dnia 1 sierpnia 2012 roku Beneficjenci działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów mają obowiązek składać wniosek o płatność na formularzu w wersji 6z. Beneficjenci, którzy składają wnioski o płatność w ramach ww. działania obowiązkowo do papierowej wersji wniosku, która stanowi wydruk z wypełnionego aktywnego formularza wniosku o płatność dołączają wersję elektroniczną tego aktywnego formularza wniosku na informatycznym nośniku danych.

IW-2_413_MP_6z_b0fl

WoP_413_MP_6z_b0fl

zal_16_b0fl

zal_21b_b0fl

zal_21d_b0fl

Żródło: http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-468cf1529ebd4-4954.htm