XXI-II posiedzenie Zarządu LGD

Utworzono .

prow.png Podczas XXI posiedzenia Zarządu II kadencji, które odbyło się 19 lipca 2012 roku, podjęte zostały nstępujące uchwałay:

Nr XXI-II-6/1/2012 w sprawie przyjęcia projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015 pod dodatkowe środki PROW w formie aneksu do dokumentu końcowego Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015.

Nr XXI-II-6/2/2012 w sprawie przyjęcia wniosku aplikacyjnego o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW 2007-2013 wraz z załącznikami.

Nr XXI-II-6/3/2012 w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu zadań planowanych do realizacji w ramach VII i VIII etapu wniosku aplikacyjnego w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach funkcjonowania LGD nabywania umiejętności i aktywizacji w II półroczu 2012 roku wykonane zastaną nastepujące zadania:

  • podzielona strona internetowa na dwie: dla organizacji i dla turystów
  • mapa interaktywna szlaków rowerowych
  • mapa drukowana obszaru LGD Kanału Elbląskiego 
  • 18 wzorów pocztówek
  • oferta produktu turystycznego w oparciu o szlaki rowerowe
  • wyjazd studyjny i warsztaty animacyjne w Sierakowie Sławeńskim
  • rajd rowerowy "Rowerem przez historię"

S.Pańczuk