Złożony wniosek o dodatkowe środki PROW 2007-2013

Utworzono .

prow.png Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania złożyło wniosek na realizację dodatkowych zadań ze środków PROW na lata 2007-2013. Szansę na uzyskanie dodatkowej kwoty na nowe zadania, cele i przedsięwzięcia mają dwie najlepsze lokalne grupy działania każdego z województw, a pozostałe LGD konkurują o dodatkowe środki na szczeblu krajowym.

Za innowację LGD Kanału Elbląskiego uznała metodę planowania, wyodrębniony cel związany z aktywizacją społeczności lokalnej i przedsięwzięcie ukierunkowane na specjalizację tematyczną wsi oraz nowe kryteria oceny operacji, a także zatrudnienie animatorów rozwoju lokalnego blisko beneficjenta i opiekunów szlaków rowerowych blisko szlaków.

O wyniku i podziale środków zdecyduje komisja konkursowa.

S.Pańczuk