X Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu - Zaproszenie

Utworzono .

leader2.png W dniach 18-19 sierpnia 2012 roku w Pasłęku odbędzie się X Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu. W programnie 18 sierpnia 2012 roku od godz. 16:00 w Parku Ekologicznym przewidziano koncert muzyki rozrywkowej, a 19 sierpnia 2012 roku od godz. 17:00 na scenie przy zamku koncert ludowego zespołu pieśni i tańca KOŁOS z Ukrainy.

Organizatorami są: Związek Ukraińców w Polsce, Oddział w Elblągu, Koło w Pasłęku, Parafia Greckokatolicka w Pasłęku, Burmistrz Pasłęka, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wsparcia finansowego udzielił Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskeigo i Samorząd Powiatu Elbląskiego.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

S.Pańczuk