Zakończone znakowanie szlaków rowerowych 2012

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_1._mapa_ke_okladka.jpgZakończone zostało znakowanie 31,5 km nowych szlaków rowerowych LGD Kanau Elblskiego planowane na 2012 rok. W ramach tworzenia i promocji szlaków rowerowych w 2012 roku LGD Kanał Elbląski przeprowadziła:

  • szkolenie znakarzy szlaków rowerowych na wytyczonych nowych szlakach rowerowych w Gminie Godkowo i przygotowała do pracy 18 znakarzy-opiekunów szlaków rowerowych z Warmii i Mazur,
  • wznowienie druku II wydania przewodnika "Rowerem po Krainie Kanału Elbląskiego",
  • oznakowanie 31,5 km czerwonego szlaku rowerowego Godkowo-Godkowo biegnącego z Godkowa przez Ząbrowiec-Lesiska-Podągi-Łępno-Dobry-Kwitajny Wielkie-Osiek do Godkowa.

W ramach promocji w 2012 roku planowane jest jeszcze:

  • druk III wydania mapy szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego
  • edukacyjny rajd rowerowy "Rewerem przez historię" 7-8-9 września 2012 roku biegnący nowymi szlakami rowerowymi Krainy Kanału Elbląskiego
  • opracowanie interaktywnej mapy szlaków rowerowych zamieszczonej na www.kanalelblaski.eu

Znakowanie i promocja szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego w 2012 roku są finasowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środków własnych LGD Kanał Elbląski, wpłat 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych, dofinasowania Gminy Godkowo, wpłat uczestników edukacyjnego rajdu rowerowego.

S.Pańczuk