Pierwsza strona internetowa Związku Gmin

Utworzono .

1. hiu 1Pod adresm www.kanalelblaski.pl powstała pierwsza strona internetowa Związku Gmin Kanału Elbląsko-Ostródzkiego i Pojezierza Iławskiego w ramach projektu Łączy Nas Kanał Elbląski - partnerstwo sposobem aktywizowania mieszkańców. W wyniku realizacji tego projektu powstała Lokalna Grupa Działania Kanału Elbląskiego i została opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego.

Zanim jednak do tego doszło, sporo czasu poświęcono kształceniu lokalnych liderów - animatorów społecznych i badaniom potencjału. Powstały materiały szkoleniowe i raporty z badań o obszarze Kanału Elbląskiego. Wyniki prezentowano na stronie internetowej www.kanalelblaski.pl. Zamieszczony został pierwszy film o obszarze Kanału Elbląskiego, wykonany na zlecenie Związku Gmin.

Mija 6 lat od tego momentu, ale czasami warto wracać do jeszcze wcześniejszych wspomnień i korzeni. Początki promocji Krainy Kanału Elbląskiego sięgają okresu powstania Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, potem była koncepcja zagospodarowania turystycznego, później program, teraz projekty inwestycyjne i promocyjne.

Przed nami nowy okres programowania środków i zadań do realizacji. Czy nie zginie myśl przewodnia prekursorów i kontynuatorów dzieła Georga Jacoba Steenke?

S.P.