Dotacje na rozwój turystyki

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_dsc01706.jpgBlisko 2 mln zł przeznaczy w 2013 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki. Zainteresowane organizacje pozarządowe, mogą składać swoje oferty w ministerstwie do końca listopada 2012 roku.

Organizacje pozarządowe z Warmii i Mazur, które w 2013 roku zamierzają realizować zadania z zakresu turystyki kulturowej, aktywnej, uzdrowiskowej czy wiejskiej, muszą posiadać tzw. własny wkład finansowy w wysokości minimum 15% kosztów całkowitych zadania.

MSiT w 2013 roku w/w środki zamierza przeznaczyć na dofinansowanie (nie więcej niż 70 % kosztów całkowitych) zadań z zakresu:

 

1. Rozwoju konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych.
Oczekuje się, że zadania będą realizowane w formie różnych przedsięwzięć (w tym m.in. tworzenie i upowszechnienie strategii, studium wykonalności), dotyczących produktów turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem:
- turystyki kulturowej, w tym w obiektach zabytkowych i dziedzictwa przemysłowego;
- turystyki aktywnej, w tym turystyki rowerowej i wodnej;
- turystyki wiejskiej;
- ekoturystyki, ze szczególnym uwzględnieniem Parków Narodowych;
- turystyki uzdrowiskowej, w tym SPA i Wellness.

 

2. Kształtowania przestrzeni turystycznej.
Oczekuje się, że zadania będą realizowane poprzez:
- wytyczanie, znakowanie i konserwację szlaków (m.in. pieszych, narciarskich, rowerowych, wodnych), które znajdują się na terenie Polski. Priorytetem będą działania dotyczące szlaków europejskich, krajowych i międzyregionalnych;
- przedsięwzięcia promujące szlaki na terenie Polski.

 

3. Popularyzacji turystyki krajowej.
Oczekuje się, że zadania będą realizowane poprzez m.in.
a) przedsięwzięcia realizowane w formie m.in. zlotów, imprez turystycznych i promocyjnych w zakresie:
- turystyki aktywnej, w tym w szczególności turystyki wodnej i rowerowej;
- turystyki dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych;
- turystyki polonijnej;
b) działania uwzględniające systemy rekomendacji, certyfikacji;
c) przedsięwzięcia związane z hasłem Światowego Dnia Turystyki w 2013 r.: „Turystyka i woda – ochroną naszej wspólnej przyszłości" (działania te nie mogą uwzględniać uroczystości obchodów regionalnych Światowego Dnia Turystyki);
d) przedsięwzięcia związane z 50 – leciem systemu informacji turystycznej.

 

4. Szkolenia i doskonalenia kadr dla turystyki.
Oczekuje się, że zadania będą realizowane m.in. poprzez organizację różnych form edukacji np. warsztaty, seminaria, konferencje, szkolenia,
- ze szczególnym uwzględnieniem pracowników bezpośredniej obsługi klienta, w tym punktów informacji turystycznej.

Bliższe informacje na temat otwartego konkursu ofert można znaleźć na stronie www.msit.gov.pl w zakładce BIP.

Źródło:

http://wrota.warmia.mazury.pl/Turystyka/Aktualnosci/Dodatkowe-fundusze-na-rozwoj-turystyki.html