Projekt Współpracy ROWER

Utworzono .

leader2.png Podczas spotkania realizatorów Projektu Współpracy ROWER 5 grudnia 2012 roku uzgodniono zarys partnerskiej umowy współpracy. Nad projektem pracują 4 Lokalne Grupy Działania: Kanału Elbląskiego, Krainy Dolnego Powiśla, Powiślańska i Spichlerz Żuławski.

Uzgodniono, że w ramach Projektu Współpracy ROWER będa realizowane następujące zadania: logo projektu, spotkanie otwierające projekt, znakowanie szlaków rowerowych, tworzenie gier terenowych,  przewodniki rowerowe, platforma rowerowa, spoty reklamowe, festiwal 4 rowerowych LGD.
Szczegółowe warunki umowy zostaną dopracowane podczas kolejnego spotkania koordynatorów projektu ROWER w Elblągu.

S.Pańczuk