Projekt Współpracy KAJAK

Utworzono .

leader2.pngPodczas spotkania realizatorów Projektu Współpracy KAJAK 6 grudnia 2012 roku w Iławie uzgodniono zarys partnerskiej umowy współpracy. Nad projektem pracują 2 Lokalne Grupy Działania: Kanału Elbląskiego i Ziemi Lubawskiej. Uzgodniono, że w ramach Projektu Współpracy KAJAK będą realizowane następujące zadania: przewodnik kajakowy, film i spływ kajakowy. Szczegółowe warunki umowy zostaną dopracowane podczas kolejnego spotkania koordynatorów projektu KAJAK.

S.Pańczuk