Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur

Utworzono .

leader2.png Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w partnerstwie z 19 powiatami zrealizował wspólny projekt: "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Konferencja zamykająca ten projekt będzie miała miejsce 14 grudnia 2012 roku w Olsztynie. W wyniku realizacji tego projektu zostały oznakowane 4 tematyczne szlaki drogowe:

  • Fortyfikacji Mazurskich
  • Kanału Elbląskiego
  • Kopernikowski
  • Pętla Grunwaldzka

Spotkanie będzie też okazją do dyskusji nad systemem oznakowania turystycznego w województwie.

S.Pańczuk