Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_phocagallery_kanal_Statek_na_pochylni_w_Buczyncu_-_stanowisko_dolne._Fot._R.Rochna.JPG Konferencja zamykająca projekt pod nazwą „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur" odbyła się 14 grudnia 2012 roku w Olsztynie. Przybyli na nią przedstawiciele wszystkich powiatów z regionu, z którymi w realizacji tego projektu współpracował samorząd województwa, a także reprezentant Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

- To skomplikowany i zupełnie innowacyjny projekt nie tylko ze względu na ilość partnerów, którym bardzo dziękuje i gratuluję wytrwałości – powiedział wicemarszałek Jarosław Słoma, który otworzył konferencję. – Nowość polega na tym, że chcieliśmy uaktywnić turystycznie poszczególne obszary województwa między innymi poprzez wytyczenie, wykreowanie i oznakowanie tematycznych szlaków turystycznych. Celem takich działań jest wzrost konkurencyjności regionu jako celu podróży.

Z wcześniej prowadzonych badań wynika, że województwo warmińsko-mazurskie jest świetnie kojarzone z atrakcjami wynikającymi z bogactwa naturalnego, a więc z jeziorami, rzekami, lasami, parkami krajobrazowymi, fauną i florą, czystym powietrzem. Wśród atrybutów badani wskazywali także pozycję Mazur jako silnej i rozpoznawalnej marki turystycznej. Jako słabości wymieniali przede wszystkim brak zabytków i słabą dostępność komunikacyjną.

 

- Drogi jednak budujemy i remontujemy na skalę dotychczas niespotykaną, a zabytków i atrakcji architektonicznych mamy przecież mnóstwo – dodał wicemarszałek Jarosław Słoma. – Trzeba je tylko odpowiednio wyeksponować i skutecznie wypromować. Jestem przekonany, że ten projekt pozwoli turystom poznać te atrakcje i zatrzymać się u nas na dłużej.

Na konferencji zostały przedstawione etapy i efekty projektu w postaci wyznaczonych i oznakowanych szlaków turystycznych. Dzięki temu powstały cztery markowe produkty rynkowe, łączące wiele powiatów. Są to: Szlak Kopernikowski, wykorzystujący krajobraz kulturowy Biskupiego Księstwa Warmińskiego, Szlak Fortyfikacji Mazurskich oraz Szlak Kanału Elbląskiego, wykorzystujące zabytki militarne i inżynieryjne, a także Pętla Grunwaldzka, jako atrakcja odwołująca się do najważniejszych wydarzeń w historii Europy.

- W oparciu o drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe powstały szlaki o łącznej długości 890 km – mówiła podczas konferencji Anna Jaroszuk, wicedyrektor departamentu turystyki w Urzędzie Marszałkowskim. - Nasz wspólny projekt tym samym się zakończył, jednak namawiamy poszczególne powiaty i gminy do rozwijania tych szlaków na własnych terenach, aby turystę poprowadzić jeszcze dalej, aż do drogi gminnej, konkretnych skrzyżowań, tak by mógł trafić do kolejnej atrakcji. To w lokalnych samorządach i wśród lokalnych stowarzyszeń jest najbardziej szczegółowa wiedza, co warto pokazać, czym się pochwalić, czym zachęcić podróżnych i jak ich ugościć. I od ich inwencji będzie zależało, jak dalej wykorzystają te nowe szanse. Poziom atrakcyjności szlaku turystycznego zależy bowiem od tego, jak on jest zagospodarowany.

Projekt w liczbach:
1,18 mln zł – całkowita wartość projektu
990 tys. zł – dofinansowanie z RPO
20 – liczba partnerów przy realizacji
4 – liczba nowych szlaków
890 km – łączna długość wytyczonych tras
710 – tyle znaków drogowych typu E22 ustawiono wzdłuż szlaków
51 – tyle wielkogabarytowych tablic informacyjnych stoi na szlakach
4 – tyle zdjęć prezentujących atrakcje widnieje na każdej z tablic i w czterech językach informuje o nich tekst: polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim
204 – tyle fotografii atrakcji zakupiono na potrzeby ich realizacji

Źródło: http://wrota.warmia.mazury.pl/News/Aktualnosci/Region-oznaczony-turystycznie-po-konferencji.html

W konferencji jako przedstawiciel Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu wzięła udział Stanisława Pańczuk i jako głos w dyskusji przedstawiła turystyczne znakowanie obszarów wiejskich wokół Kanału Elbląskiego, w tym:

  • 506 km szlaków rowerowych,
  • 121 km szlaku kajakowego,
  • 36 km Szlaku Pocztyliona,
  • 400 atrakcji przyrodniczo-kulturowych.

Podczas 2 edycji kursów znakarzy szlaków rowerowych przygotowano do pracy na dzlakach 44 osoby.

Świadczy to o tym, że równolegle ze znakowaneim regionalnym Lokalne Grupy Działania znakują atrakcje turystyczne, szlaki rowerowe i kajakowe. Łączenie sił i środków daje dobre rezultaty w oznakowaniu obszaru, co jak podaje statystyka przekłada się na wzrost turystów zagranicznych odwiedzających Krainę Kanału Elbląskiego.

S.Pańczuk