Rewitalizacja Kanału Elbląskiego

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_kanal.jpg Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że 11.01.2013 r. w godzinach 10.00–11.00, w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej przy ulicy Franciszka Rogaczewskiego 9/19 w Gdańsku, będzie miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny – roboty budowlane na odcinkach pochylniowych" z wykonawcą – firmą Mostostal Warszawa S.A.

Realizacja ww. umowy będzie dotyczyła pochylni, czyli najważniejszej części projektu „Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno – Miłomłyn, Miłomłyn – Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który znajduje się na liście projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, 6. Oś priorytetowa „Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym" Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym".

Wartość umowna niniejszego zadania wynosi: 51.955.704,82 zł brutto.

Planowanie rewitalizacji Kanału Elbląskiego w ramach "Programu rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego" miało miejsce w 2004 roku, aktualizacja planów - w 2006 roku, wpisanie rewitalizacji kanału do PO Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jako projektu kluczowego w 2006 roku, a podpisanie umowy na realizację inwestycji w 2013.

Znacznie dłużej planowano inwestycje budowy samego Kanału Elbląskiego i tak:

Rok 1825 – decyzja elbląskich deputowanych do Landtagu Prowincji Pruskiej o potrzebie budowy kanału łączącego Jeziorak i Drużno.

Lata 1825 - 1837 – powstały pierwsze zręby projektu budowy kanału.

Rok 1837 – decyzja o finansowaniu inwestycji.

Lata 1837 - 1844 – rozwinięcie koncepcji budowy kanału autorstwa inż. Georga Jacoba Steenke.

Rok 1844 – rozpoczęcie budowy kanału na szlaku Jeziorak – Piniewo oraz Drużno – Jelenie.

Rok 1850 – dojrzewa idea budowy suchych pochylni.

Rok 1852 – rozpoczęcie żeglugi na odcinku Jeziorak - Piniewo oraz Miłomłyn – Ostróda z punktem przeładunkowym w Karczemce.

Do 1860 roku – wykonano już 4 pochylnie: Jelenie, Kąty, Oleśnica i Buczyniec.
31 sierpnia 1860 roku – pierwszy próbny rejs po Kanale Elbląskim - oficjalne otwarcie Kanału Elbląskiego.

Rok 1861 – ogłoszenie „Regulaminu Kanałowo–Policyjnego".

Lata 1872 – 1876 – wykonano 2 śluzy: Mała Ruś, Ostróda i oddano do użytku odcinek kanału Ostróda – Staszkowo.

Lata 1874 – 1881 zbudowano pochylnię w Całunach.

S.Pańczuk