Dotacje na rozwój turystyki w W W-M

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_dsc00300_small.jpg Listę przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu turystyki zatwierdził Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego na posiedzeniu 19 lutego 2013 roku. Do podziału było 100 tys. złotych. Na konkurs wpłynęło 37 ofert. Pieniądze trafią do jedenastu podmiotów. Wśród nich znalazły się trzy elbląskie organizacje i są to:

  • Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu - otrzyma 13 tys. złotych na dokumentację i znakowanie Rowerowego Szlaku Mennonitów.
  • PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej za otrzymane 12 300 zł zorganizuje cykliczne imprezy turystyczno – krajoznawcze,
  • Uczniowski Klub Sportowy Horyzont za otrzymane 14 800 złotych zrealizują zadanie pn. „Warmia i Mazury – raj dla żeglarzy".

Na podstawie info Joanny Urbaniak, asystentki Witolda Wróblewskiego Członka Zarządu Województwa.

Wniosek LGD Kanał Elbląski dotyczy wytyczenia, opracowania dokumentacji i oznakowania 32 km Rowerowego Szlaku Mennonitów od granic Elbląga do granicy województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Wniosek był składany w partnerstwie z Gminą Markusy i LGD Spichlerz Żuławski. Jest szansa, że szlak zostanie wytyczony i oznakowany od Elbląga do Malborka.

S.P.