Byliśmy na targach Małych Projektów

Utworzono .

15-16 maja 2014 roku w Kamionce koło Nidzicy odbyły się Warmińsko-Mazurskie Duże Targi Małych Projektów. Targi zostały zorganizowane przez 8 LGD Warmii i Mazur w ramach Projektu Współpracy. LGD Kanał Elbląski prezentowała 12 małych projketów, w tym 2 "na żywo".
Żywymi wystawcami były przedstawicielki Aniołowa i Weklic. Obie aktywne grupy prezentowały działalność swoich świetlic.
Aniołowo - Anielskie smaki - diabelskie atrakcje i lokalne produkty, w tym Anielską Pokusę i Diabelską Kitę oraz słynne już ruchańce i chleb ze smalcem. Były także aniołowskie koronki i rzeźby.
Weklice - gockie stroje i gockie ozdoby z czasów rzymskich oraz współczesne smakowite rogaliki.
Drugi dzień targów - to szkolenie z przyszłości LEADERa. Z LGD Kanał Elbląski w Warmińsko-Mazurskich Dużych Targach Małych Projektów wzięło udział 20 osób. Katalog małych projektów zrealizowanych w latach 2009-2013 zawiera dokumentację 131 małych projektów.
S.Pańczuk