Powstanie turystyczno-kulturowy Szlak Kanału Elbląskiego?

Utworzono .

bliniaki na pochylni w buczycu - grne stanowisko. fot. remigiusz rochnaKonferencja, debata i warsztaty pt. „Produkty turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego” ma na celu zachęcenie potencjalnych beneficjentów dotacji z PROW 2014-2023 do inwestowania w turystykę na obszarach wiejskich wokół Kanału Elbląskiego.

Podczas tej naukowej konferencji, debaty i warsztatów jej uczestnicy będą zastanawiać się m.in. nad celowością utworzenia kulturowo-turystycznego Szlaku Kanału Elbląskiego.

Konferencję, debatę i warsztaty prowadzą profesorowie: Janusz Hochleitner i Armin Mikos von Rohrscheidt. Uczestnikami prócz uznanych naukowców są przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych, branży i organizacji turystycznych oraz mediów. W debacie uczestniczą lokalni eksperci związani z turystyką.

Są już wyniki i wstępne wnioski dot. szlaku kulturowo-turystycznego Kanału Elbląskiego zawarte w „Raporcie z badania potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Kanału Elbląskiego” profesora Amina Mikosa von Rohrscheidta. W związku z tym zmieniony został nieznacznie program konferencji „Produkty turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego”.