Porozumienie o współpracy w ramach Krainy Kanału Elbląskiego

Utworzono .

logo kke jpg17 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Powiat Elbląski, Powiat Iławski, Powiat Ostródzki i Miasto Elbląg zawarły porozumienie o dalszej współpracy w zakresie realizacji działań na rzecz rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału Elbląskiego.

Za koordynatora, którego zadaniem będzie zapewnienie spójności i komplementarności działań promocyjnych i rozwojowych Krainy Kanału Elbląskiego  zaproponowano Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

W ramach tego porozumienia planowane jest wykonanie następujących zadań w latach 2017-2020:

1. Powołanie Rady Programowo-Naukowej Szlaku turystyczno-kulturowego Kanału Elbląskiego.

2. Opracowanie strategii sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego.

3. Opracowanie i prowadzenie strony internetowej oraz fanpage na Facebooku.

4. Szkolenia przewodników turystycznych.

5. Tworzenie i promocja Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego.

6. Szkolenia z tworzenia produktu turystycznego w oparciu o cieki i zbiorniki wodne Krainy Kanału Elbląskiego.

7. Tworzenie i promocja ofert wsi tematycznych.

8. Oznakowanie obszaru, w tym 23 obiektów szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego i szlaku rowerowego Kanału Elbląskiego.

9. Promocja Krainy Kanału Elbląskiego - 4 filmy edukacyjne z cyklu "Tajemnice Kanału Elbląskiego".

S.Pańczuk