Kształtowanie oferty turystycznej Regionu Warmii i Mazur

Utworzono .

logo kke z r

Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na KONFERENCJĘ I WARSZTATY  "KSZTAŁTOWANIE OFERTY TURYSTYCZNEJ REGIONU WARMII I MAZUR", które odbędą się w Olsztynie, w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacyjności, ul. Jagiellońska 91a:

25 maja 2017 roku od godz. 9.00 do 15.45

26 maja 2017 roku od godz. 8.30 do 14:30

Konferencja ta ściśle wiąże się z rozwojem i promocją turystyki Krainy Kanału Elbląskiego, w tym "Koncepcją tworzenia sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania" oraz tworzeniem "Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego", a także projektem współpracy LGD związanym z tworzeniem produktów turystycznych i ich pakietowaniem, gdyż uzupełnia wiedzę i pozwoli nabyć umiejętności możliwe do zastosowania w tworzeniu marki Krainy Kanału Elbląskiego.

Program konferencji i warsztatów:

25 maja 2017 roku, godz. 9.00-15.45, Olszyn, Centrum Wdrażania i Promocji Innowacyjności, ul. Jagiellońska 91a

09.00-10.00

Rejestracja uczestników, powitalny serwis kawowy

10.00-10.15

Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości - Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10.15-11.00

Komunikacja produktu oparta o wartości, czyli jak rozkochać w sobie turystę i zbudować zaangażowanie, które procentuje -                       Szymon Sikorski, Prezes i strateg w Firma Publicon Public Relations

11.00-11.30

Czy Snapchat i VR mogą pomóc w promocji? Jak wykorzystać nowe technologie w turystyce - Artur Kurasiński, znany w                       środowisku start-upów inwestor, właściciel agencji reklamowej, bloger, mentor

11.30-12.00 - PRZERWA KAWOWA

12.00-12.30

Jak stworzyć ofertę odpowiadającą potrzebom współczesnego rynku produktów turystycznych - Krzysztof Margol, Prezes                        Fundacji NIDA

12.30-13.15

Poznaj swoich klientów i ich potrzeby za pomocą segmentacji - Karol Dziedzic, Certyfikowany Trener Google AdWords oraz                       Specjalista Google Analytics

13.15-13.45

Wpływ oferty kulinarnej na wzmocnienie marki turystycznej regionu - dr Grzegorz Russak, Wykładowca Collegium Civitas,                        niezależny ekspert kuchni i produktów regionalnych

13.45-14.45 - PRZERWA OBIADOWA

14.45-15.45

Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu - Magdalena Kachniewska - dr hab. prof. Szkoły                        Głównej Handlowej, trener biznesu

15.45 - ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

26 maja 2017 roku, godz. 8.30-14.30, Olszyn, Centrum Wdrażania i Promocji Innowacyjności, ul. Jagiellońska 91a

8.30-09.00 - Rejestracja uczestników, powitalny serwis kawowy

9.00-10.30 - I BLOK WARSZTATOWY  

GRUPA I (CZĘŚĆ I)

Wartości i nowości, czyli projektowanie i mechaniki skutecznych kampanii - Szymon Sikorski, Prezes i strateg w Firma Publicon Public Relations

GRUPA II (Część I)

Odpowiednia segmentacja i dotarcie do potencjalnych klientów - Karol Dziedzic, Certyfikowany Trener Google AdWords oraz specjalista Google Analytics

10.30-11.00 - PRZERWA KAWOWA

11.00-12.30 II BLOK WARSZTATOWY        

GRUPA I (CZĘŚĆ II)

Wartości i nowości, czyli projektowanie i mechaniki skutecznych kampanii - Szymon Sikorski, Prezes i strateg w Firma Publicon Public Relations

GRUPA II (Część II)

Odpowiednia segmentacja i dotarcie do potencjalnych klientów - Karol Dziedzic, Certyfikowany Trener Google AdWords oraz Specjalista Google Analytics

12.30-13.30 - PODSUMOWANIE WARSZTATÓW (Grupa I i II)

Szymon Sikorski, Prezes i strateg w Firma Publicon Public Relations

Karol Dziedzic, Certyfikowany Trener Google AdWords oraz Specjalista Google Analytics

13.30-14.30 - PRZERWA OBIADOWA

14.30 - ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW

Konferencja jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i powiatów Warmii i Mazur.

Źródło: Department Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego