Tworzymy EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego

Utworzono .

ZAPROSZENIE

Zapraszamy przedstawicieli baz noclegowych i gastronomicznych, aktywnych organizacji pozarządowych, lokalnych artystów, rzemieślników, izb historii, przewodników, wsi tematycznych z gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo
do aktywnego udziału

w cyklu szkoleń z zakresu tworzenia sieciowego pakietu produktów turystycznych pn. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego
realizowanego w ramach operacji pn. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Miejsce szkoleń: Centrum Pałacowo-Konferencyjne „Osada Danków”, Wielimowo 4A, 14-140 Miłomłyn.

Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego będzie stanowiło sieć rozproszonych na obszarze obiektów, które będą tworzyły żywą i działającą kolekcję, obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe oraz dorobek jego mieszkańców. Ekomuzeum to sposób prezentacji lokalnej kultury i przyrody w postaci sieci punktów i cyklicznych imprez, w których można w sposób interaktywny poznać tradycje i historię danego miejsca. Stworzenie sieciowego pakietu produktu turystycznego pozwoli na współuczestniczenie zwiedzających turystów w wydarzeniach organizowanych przez jednostki, degustacji lokalnej kuchni, kupna wyrobów rękodzieła, uczestniczenia w zajęciach i warsztatach artystycznych oraz noclegach. Przy pomocy ekspertów/konsultantów zostanie zawarta partnerska współpraca pomiędzy podmiotami, które będą współpracowały ze sobą w celu promocji atrakcji turystycznych obszaru, lokalnego dziedzictwa kulturowego i tradycji. Stworzenie sieci pozwoli na zachęcanie turystów do odwiedzania obszaru, a tym samym korzystania z baz noclegowych i gastronomicznych oraz wzajemnym polecaniu siebie nawzajem.

W ramach projektu organizujemy następujące szkolenia:

L.p. Nazwa szkolenia Ilość dni trwania szkolenia Termin
  1. 1.
Tworzenie sieciowego produktu turystycznego Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego wykład i warsztaty (cz. I) 2 dni 7-8 czerwiec 2017, godz. 9:00
  1. 2.
Tworzenie sieciowego produktu turystycznego Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego wykład i warsztaty (cz. II) 2 dni 29-30 czerwiec 2017
  1. 3.
Home Staging i fotografia - wykłady i warsztaty 1 dzień 17 lipca 2017
  1. 4.
Marketing i kanały komunikacji w praktyce - wykłady i warsztaty 2 dni wrzesień 2017

Wszystkich zainteresowanych uczestników szkoleniami prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. O zakwalifikowaniu się w szkoleniu decyduje kolejność wpływu zgłoszeń. Prosimy, aby osoby które zadeklarują chęć udziału w szkoleniu z tworzenia sieciowego produktu turystycznego Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego wykład i warsztaty (cz. I) uczestniczyli w pozostałych szkoleniach.

Wszystkie zgłoszone osoby prosimy o deklarację aktywnego uczestnictwa w szkoleniach, w tym przystąpienia do sieci Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego.

UWAGA: WSZYSTKIE SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW!

Uczestnicy szkoleń ponoszą jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia

Jeżeli zgłoszą Państwo chęć uczestnictwa w całym cyklu szkoleń o nadchodzących terminach kolejnych szkoleń poinformujemy Państwa drogą elektroniczną, papierową lub telefonicznie

Więcej informacji można uzyskać w Biurze KE LGD przy ul. Komeńskiego 40 w Elblągu oraz na stronie www.kanal-elblaski-lgd.pl

                                                                                                                                             Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski