Konkurs filmowy - Szlak Kopernikowski nas kręci

Utworzono .

z6142783x

Samorząd Województwa ogłosił konkurs filmowy (ogólnopolski) pod tytułem Szlak Kopernikowski nas kręci.

Więcej o konkursie pod linkiem:

http://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/560-konkurs-filmowy-szlak-kopernikowski-nas-kreci

Anna Jaroszuk Z-ca Dyrektora Departament Turystyki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO