Światowe Dni Turystyki Lidzbark Warmiński 2017

Utworzono .

"Zrównoważona turystyka - narzędziem rozwoju" - to hasło Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki Lidzbark Warmiński 2017. Wydarzenie miało miejsce 24 września 2017 roku m.in. w Muzeum Warmińskim (Zamek Biskupów Warmińskich) w Lidzbarku Warmińskim.

Obchody rozpoczęły się rajdem rowerowym spod Bramy Wysokiej i spacerami po mieście z przewodnikiem spod Zamku Biskupów Warmińskich. W programie była gra miejska z Kopernikiem, napoleońska gra miejska i quest na zamku Biskupów Warmińskich.

Zaprezentowany został spektakl "Poranek Pana Mikołaja" w Zamku Biskupów Warmińskich. W godzinach popołudniowych zaplanowano Konferencję w Wielkim Refektarzu Zamku Biskupów Warmińskich. W trakcie konferencji wystąpili parlamentarzyści, przedstawiciele władz krajowych i regionalnych oraz lokalnych. Wręczono odznaki honorowe "Za Zasługi dla Turystyki" i "Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego".

W trakcie konferencji przeprowadzono debatę pod hasłem: "Zrównowazona turystyka - narzędziem rozwoju". Przedstawiciele samorządów, branży i organizacji turystycznych oraz nauki doszli do konkluzji, że podstawą rozwoju jest zgodna współpraca i współdziałanie trzech sektorów na rzecz promocja i tworzenie różnorodnej oferty z zaangażowaniem nauki.

S.Pańczuk