Rada Naukowo-Programowa Szlaku Kanału Elbląskiego

Utworzono .

Schemat drog wodnych KE

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą nr 51/826/17/V z 28 sierpnia 2017 roku powołał Radę Naukowo-Programową ds. Szlaku Kanału Elbląskiego. Zadaniem Rady jest:

  1. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania Szlaku Kanału Elbląskiego, w tym w szczególności ustala priorytety do działań rozwojowych i promocyjnych, kompleksowego oznakowania i doboru obiektów istotnych dla rozwoju Szlaku Kanału Elbląskiego.
  2. Kształtowania współpracy między jednostkami administracji publicznej, środowiskiem naukowym, organizacjami pozarządowymi oraz branżą turystyczną w zakresie nowoczesnych rozwiązań promocji, rozwoju i popularyzacji Szlaku Kanału Elbląskiego.
  3. Wypracowania wspólnych stanowisk w sprawach rozwoju i promocji Szlaku Kanału Elbląskiego.

Radzie przewodniczy Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zastępcą jest Wicemarszałek, a sekretarzem Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Członkami Rady jest 5 przedstawicieli sfery naukowej, w tym profesor Janusz Hochleitner, prof. Stanisław Januszewski,  prof. Magdalena Kachniewska, prof. Armin Mikos v. Rohrscheidt. członkami Rady są także przedstawiciele 7 jednostek samorządowych, 3 organizacji pozarządowych, 6 mających wpływ na rozwój Szlaku Kanału Elbląskiego.

Organizację oraz tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego.

Obsługę administracyjna Rady zapewnia Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pierwsze posiedzenie Rady planowane jest na 24 listopada 2017 roku.

S.Pańczuk