I Posiedzenie Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego

Utworzono .

KKE mapa24 listopada w Olsztynie odbyło się I Posiedzenie Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego. Spotkanie otworzył Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wręczył powołania 24 członkom Rady. Marszałek podkreślił miejsce Kanału Elbląskiego - jako unikatowego w skali świata zabytku hydrotechniki - w strategi rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego. Rolą Rady jest wskazanie perspektywicznych kierunków rozwoju szlaku i jego popularyzacja, wzmocnienie wyrazistości oraz rozpoznawalności marki Krainy Kanału Elbląskiego, promowanie jego dziejów i współczesnych atrakcji. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania dostąpiło zaszczytnej i ważnej funkcji członka Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego. Członkowie Rady jako podstawową lekturę otrzymali Raport z badania potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Kanału Elbląskiego (w załączeniu).

Podczas spotkania wystąpili także:

1) prof. Stanisław Januszewski z wykładem pn.: "Kanał Elbląski - pomnik dziedzictwa światowego". Profesor zadziwił wiedzą techniczną i historyczną o Kanale Elbląskim i nie tylko o tym kanale. Zwrócił uwagę na uniwersalną wartość systemu wodnego Kanału Elbląskiego jako systemu zasilania kanału w wodę. Podkreślał jego funkcję turystyczną. Przy okazji opowiedział wiele ciekawych historyjek związanych z pierwszą naukową publikacją "Kanał Ostródzko-Elbląski, z serii Zabytki przemysłu i techniki w Polsce, Wyd. Studio Artystyczno-Reklamowe "TAK, Wrocław, kradzieżą i zwrotem kajaka Janowi Pawłowi II, podpowiadał wiele sposobów na rozwój turystyki w oparciu o Kanał Elbląski.

2) dr Cezary Wawrzyński przedstawił temat związany z: Ostródzko-Elbląską Drogą Wodną. 20 lat Związku "Gmin Kanałowych".  Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego został powołany z inicjatywy 2 osób: Macieja Romanowskiego ówczesnego Burmistrza Pasłęka a obecnego Starosty Elbląskiego i Stanisława Gorczycy ówczesnego Wójta Gminy Miłomłyn, późniejszego Burmistrza Miłomłyna, posła na Sejm RP i Senatora RP. Zasługą Związku Gmin jest popularyzacja wiedzy o Kanale Elbląskim poprzez liczne publikacje, filmy i aplikację mobilną. Niedoceniana jest rola Związku Gmin w pozyskaniu środków na realizację Programu rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. To dzięki Związkowi Gmin powstało Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Obecna nazwa Związku to Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Aktualnie Związek tworzy 11 gmin.

3) Stanisława Pańczuk przedstawiła wyniki prac koordynatora szlaku  za 2017 rok przez pryzmat Koncepcji budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego uwzględniając badanie, analizowanie, organizowanie, promocję i sprzedaż.

W dyskusji głos zabierała m.in. prof. Magdalena Kachniewska, która zwróciła uwagę na brak wyróżnika marki Krainy Kanału Elbląskiego i produktu turystycznego, kompleksowych badań dotyczących profilu turysty, a więc trudności w wyborze kierunków promocji i sprzedaży. Prof. Armin Mikos v. Rohrscheidt wskazał na kolejność działań: budowa szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego, tworzenie produktu, budowanie marki. Głos w dyskusji zabierali także: prof. Stanisław Januszewski, prof. Janusz Hochleitner, dr hab. Mirosław Grzybowski, dr Maria Kasprzycka, Stanisław Otremba, Gabriela Effenberg. Koncepcja budowy sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego  zostanie przekazana członkom Rady do zaopiniowania. Kolejne posiedzenie Rady planowane jest na marzec 2017 roku.

W skład Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego weszli:

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja/reprezentowany podmiot

Funkcja w Radzie

1.            

Brzezin Gustaw Marek

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący

2.            

Śląska-Zyśk Wioletta

Wicemarszałek Województwa W-M

Wiceprzewodniczący

3.            

Jaroszuk Anna

Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki UM

Sekretarz

4.            

Babecka Joanna

Biuro Promocji SP w Iławie

Członek

5.            

Barton Dariusz

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie

Członek

6.            

Effenberg Gabriela

Naczelnik Wydziału Promocji… SP w Elblągu

Członek

7.            

Fiodorowicz Tadeusz

Prezes Zarządu Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Ostródzie

Członek

8.            

Gliniecki Tomasz

Doktor, Z-ca Dyrektora Muzeum historii II Wojny Św.

Członek

9.            

Grzybowski Mirosław

Dr hab. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Członek

10.          

Harmaciński Krzysztof

Wójt Gminy Iława

Członek

11.          

Hochleitner Janusz

Profesor Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Członek

12.          

Januszewski Stanisław

Profesor, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu

Członek

13.          

Jocz Adam

Dyrektor Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Elblągu

Członek

14.          

Kachniewska Magdalena

Profesor Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Członek

15.          

Kasprzycka Maria

Doktor, dyr. Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

Członek

16.          

Kropidłowski Henryk

Naczelnik Wydziału Promocji SP w Ostródzie

Członek

17.          

Otremba Stanisław

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Członek

18.          

Łukaszewicz Paczkowska Anna

Dyrektor W-M Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie`

Członek

19.          

Pańczuk Stanisława

Prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD

Członek

20.          

Rohrscheidt Armin Mikos

Profesor Gnieźnieńska Szkoła Wyższa w Gnieźnie

Członek

21.          

Śniecikowski Wiesław

Doktor, Burmistrz Pasłęka

Członek

22.          

Tomaszewski Marian

PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu

Członek

23.          

Wawrzyński Cezary

Doktor, Sekretarz Gminy Ostróda i Związku Gmin

Członek

24.          

Wojciechowski Grzegorz

Prezes Zachodniomazurskiej LOT w Ostródzie

Członek