Podsumowania 2017 i zamierzenia w 2018 roku w Krainie Kanału Elbląskiego

Utworzono .

KKE mapa2017 rok, czyli rok koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego przez LGD Kanał Elbląski i nasze wyniki:

 1. Zawarto Porozumienie o współpracy 5 Partnerów o przekazaniu koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego Kanał Elbląski LGD. Było to 17 stycznia 2017 roku i były to: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samorządy Powiatów: Elbląskiego, Iławskiego, Ostródzkiego i Miasta Elbląga.
 2. Opracowano Koncepcję budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania. W ramach trzech debat i warsztatów oraz spotkania podsumowującego rok koordynacji za istotne w koncepcji uznano: 1) Wspieranie wpisu Kanału Elbląskiego na Listę Informacyjną UNESCO, 2) Tworzenie programu rozwoju turystyki w Krainie Kanału Elbląskiego, 3) organizacja Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego, 4) Tworzenie produktów turystycznych i ich pakietyzacja, 5) Budowanie marki Krainy Kanału Elbląskiego, 6) Powołanie konsorcjum do zarządzania marką KKE.
 3. Opracowano Koncepcję i Dokumentację Organizacji Ruchu trasy rowerowej Kanału Elbląskiego z Elbląga do Ostródy.
 4. Wykonano zdjęcia Street View 23 obiektów szlaku Kanału Elbląskiego i zdjęcia statyczne z serii czterech pór roku 55 atrakcji turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego na stronę internetową i Facebooka Krainy Kanału Elbląskiego.
 5. Stworzono pierwszą sieć wzajemnych poleceń i powiązań w ramach Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego. Sieć spinają wartości takie jak współpraca, poszanowanie tradycji, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego to nasz dom, nasza mała ojczyzna, wspólna tożsamość, ale także nasza otwartość na turystów.
 6. Przeszkolono 40 przewodników Krainy Kanału Elbląskiego z nowoczesnych metod przewodnictwa i interpretacji dziedzictwa kulturowego.
 7. Powołano Radę Naukowo-Programową ds. Szlaku Kanału Elbląskiego. Rada obradowała 24 listopada 2017 roku. W trybie zaocznym wyraziła opinie do powstającej koncepcji sieciowych marek turystycznych i wniosków aplikacyjnych do Ministerstwa Sportu i Turystki na dofinansowanie zadań zawartych w koncepcji. 
 8. Zlecono opracowanie dwóch filmów promocyjno-edukacyjnych opowiadających historie: 1) budowy nasypu karnickiego, 2) życia i pracy budowniczego Kanału Elbląskiego Georga Jacoba Steenke.

W 2018 roku zamierzamy:

 1. Opracować wnioski aplikacyjne o dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem, rozwojem i promocją marki Krainy Kanału Elbląskiego, znakowaniem tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego, spotkaniami informacyjnymi branży turystycznej, szkoleniami przewodników turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego.
 2. Zakończyć zadania i rozliczenia z 2017 roku dotyczące promocji Krainy Kanału Elbląskiego.
 3. Uzyskać pozytywną opinię Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego do koncepcji budowy sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego.
 4. Podjąć współpracę w zakresie aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki Krainy Kanału Elbląskiego, zawierającego głównie zadania związane z budową niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i organizacja  szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego.
 5. Prowadzić działania informacyjno-promocyjne o Krainie Kanału Elbląskiego.
 6. Wspierać funkcjonowanie Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego i Wsi Tematycznych Krainy Kanału Elbląskiego.
 7. Rozpocząć realizację dwóch projektów współpracy LGD związanych z dziedzictwem kulinarnym SMAK i markowymi produktami turystycznymi MPT.
 8. Podjąć starania o powołanie konsorcjum ds. zarządzania marką Krainy Kanału Elbląskiego.
Liczymy na Wasze wsparcie i Wasze zaangażowanie i Waszą współpracę! Cele mamy tożsame, więc i drogę musimy znaleźć wspólną :) Zapraszamy do współpracy! S.Pańczuk