Obradował Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Utworzono .

Mapa hydrograficzna KKE
24 stycznia 2019 roku obradował Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie. Związek Gmin został wpisany do rejestru 13.11.1997 roku. Jego siedzibą początkowo był Pasłęk.
 
Obecnie Związek tworzą: miasta Elbląg, Iława, Ostróda, miasta i gminy Morąg, Miłomłyn i Pasłęk oraz gminy Iława, Małdyty, Ostróda, Rychliki i Zalewo.
 
Wybrano nowe władze. Przewodniczącym Zgromadzenia został ponownie Stanisław Gorczyca, a wiceprzewodniczącym Krzysztof Harmaciński. W skład zarządu weszli:
przewodniczący – Zbigniew Michalak,
wiceprzewodniczący Krzysztof Konert
członkowie: Dawid Kopaczewski, Krzysztof Gawryś, Tomasz Kasprzak, Cezary Wawrzyński i Wiesław Śniecikowski.
 
Podjęto pierwsze decyzje o wspólnym projekcie gmin zrzeszonych w Związku i konieczności rewitalizacji systemu wodnego Kanału Elbląskiego na odcinku Miłomłyn - Jeziorak - Iława. Wąskim gardłem jest też odcinek Jezioro Piniewo - Buczyniec. Kompleksowy program rozwoju i promocji Krainy Kanału Elbląskiego to dobra decyzja. Innowacyjne pomysły i znajomość budżetu to nasz sukces!
Mają być kontynuowane prace związane z wpisem Systemu Wodnego Kanału Elbląskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 
S.Pańczuk