Decyzje zespołu ds. rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału Elbląskiego

Utworzono .

logo kke z rPodczas spotkania zespołu koordynacyjnego ds. rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału Elbląskiego zostały przedstawione wyniki pracy z lat 2017-2018. Przedstawiono sukcesy i porażki podejmowanych działań. Przedyskutowano kierunki dalszego inwestowania i zarys planu pracy na 2019 rok. Planowane zadania to:

1. Oznakowanie 135,7 km szlaku rowerowego Kanału Elbląskiego i szlaków łącznikowych Elbląg-Ostróda.

2. Wydanie katalogu DIAMENTY KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO.

3. Testowanie produktów turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego.

4. Kontynuacja kreacji artystycznej marki Krainy Kanału Elbląskiego.

5. Szkolenie przewodników turystycznych.

6. Posiedzenia Rady Nauko-Programowej ds. Szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego.

7. Promocja Krainy Kanału Elbląskiego na 23. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

8. Odnowienie logo Krainy Kanału Elbląskiego.

9. Wydanie kalendarza na 2020 rok.

INNE ZADANIA I ŻRÓDŁA finansowania koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego:

1. Odnowienie 128,9 km rowerowego Szlaku Pocztyliona  

2. Questingowy Projekt współpracy                                 

3. Projekt współpracy SZLAK                                         

4. Budowanie marki KKE – doradztwo eksperckie       

S.Pańczuk