RIS Warmia i Mazury PLUS

Utworzono .

22 czerwca 2009 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie odbędzie się konferencja otwierająca projekt "RIS Warmia Mazury Plus". Jej celem jest przybliżenie działań proinnowacyjnych w regionie i przedstawienie kierunków ich rozwoju.

W programie przewidziano:
- przedstawienie głównych założeń projektu: RIS Warmia Mazury Plus
- wykład nt. roli samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki innowacyjności
- prezentacja wyników raportu nt. atrakcyjności innowacyjnej województwa w-m
- możliwość wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i PO Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Jest to już trzeci od 2004 roku regionalny projekt nt. innowacyjności Warmii i Mazur.

S.Pańczuk