Listy kandydatek w naborze na wolne stanowiska pracy

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_praca-38.jpgZgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, przyjętym uchwałą Nr XVIII/1/1/2009 Zarządu Stowarzyszenia z 26 stycznia 2009 roku, stanowiącym  załącznik do umowy na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, ogłaszam listy kandydatek, spełniających wymagania formalne na wolne stanowiska pracy:
- kierownika biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu;
- pracownika ds promocji i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Załącznik Nr 4/1/2009 do Regulaminu naboru na stanowiska pracy w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu

Lista kandydatów spelniajacych formalne wymagania w II naborze na wolne stanowisko pracy:
Kierownik Biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu
nazwa stanowiska pracy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana
1. Renata Koszyk - Białobrzeska 10-691 Olsztyn, ul. Kanta 58/7
2. Jolanta Elżbieta Gadomska 14-140 Miłomłyn, ul. Rejtana 2/3


Elbląg, 24 czerwca 2009 roku    Stanisława Pańczuk
/data i podpis osoby upoważnionej/ Załącznik Nr 4/2/2009 do Regulaminu naboru na stanowiska pracy w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu

Lista kandydatów spelniajacych formalne wymagania w I naborze na stanowisko pracy:
ds. promocji i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

nazwa stanowiska pracy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana
1. Wioleta Bieńkowska 82-300 Elbląg, ul. Wiejska 21/I/10


Elbląg, 24 czerwca 2009 roku    Stanisława Pańczuk
/data i podpis osoby upoważnionej/

Selekcja końcowa kandydatek odbędzie się 25 czerwca 2009 roku w Elblągu,
w siedzibie LGD, od godz. 10:00.

S.Pańczuk