Targowisko pomysłów

Utworzono .

"Tagrowisko pomysłów" to Międzynarodowa Konferencja dla organizacji pozarządowych pn. "Wieś - tu żyję, pracuję i odpoczywam", która odbędzie się 4 sierpnia 2009 roku o godz. 9:00 do 17:00 w Auli Teatralnej Centrum Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Celem konferencji jest promocja inicjatyw realizowanych w ramach polityki zagranicznej i nawiązanie współpracy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 
W programie konferencji przewidziano prezentację:
- LGD Warmii i Mazur
- LGD Pomorza
- LGD ze Szwecji i Bornholmu
- organizacji pozarządowych z Litwy, Ukrainy i Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego)
- wystąpienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z Departametu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Wydziału LEADER oraz Wydziału Informatyzacji, Promocji i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
"Targowisko pomysłów" to prezentacja poszczególnych Lokalnych Grup Działania obejmująca ekspozycję, wymianę doświadczeń, transfer wiedzy, pozyskanie partnerów.
S.Pańczuk