VIII posiedzenie Walnego Zebrania Członków LGD

Utworzono .

Podczas VIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, które odbyło się 10 września 2009 roku, w drugim terminie w godz. 18.15 – 19.15 w Bałoszycach, Gmina Susz - podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała Nr VIII/2/1/2009 w sprawie zmian kryteriów oceny operacji stanowiących złącznik Nr 16 do wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).
2. Uchwała Nr VIII/2/2009 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 – 2015.
3. Uchwała Nr VIII/2/3/2009 w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 – 2015.
4. Uchwała Nr VIII/2/4/2009 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich.
5. Uchwała Nr VIII/2/5/2009 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.
6. Uchwała Nr VIII/2/62009 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady w 2010 roku.
7. Uchwała Nr VIII/2/7/2009 w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na funkcjonowanie LGD w 2010 r.
S.Pańczuk