Wyniki I Forum LGD Warmii i Mazur

Utworzono .

W pierwszym Forum Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur w Barczewku koło Olsztyna 1-2 października 2009 roku uczestniczyło 8 LGD Warmii i Mazur oraz przedstawiciele Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Podczas forum wypracowano założenia porozumienia o wspólpracy LGD Warmii i Mazur oraz wspólne zadania do realizacjo do 2011 roku wraz z zakresem odpowiedzialności i budżetami poszczególnych przedsięwzięć.

W ramach współpracy LGD Warmii i Mazur zaplanowano:

- organizację corocznie 5 spotkań Forum LGD Warmii i Mazur połączonych tematycznie ze szkoleniami dotyczącymi promocji turystycznej, wydawnictw, tworzenia i sprzedaży produktu turystycznego oraz realizacji kolejnych wspólnych zadań;

- opracowanie strony internetowej oraz wydawanie wspólnych publikacji związanych ze szlakami turystycznymi, produktami lokalnymi, działalnością artystyczną na obszarach wiejskich, informatorem o LGD Warmii i Mazur;

- organizację corocznie 2 imprez promocyjnych w ramach Festiwalu LGD Warmii i Mazur. Wiosenny Festiwal rozpoczyna LGD Wysoczyzny Elbląskiej i będzie związany z Cesarską Majówką, jesienny - LGD Lączy Nas KanałuElbląski i będzie dotyczył rajdu gwiaździstego.

Drugie Forum LGD Warmii i Mazur będzie poświęcone tematyce szlaków rowerowych, konkursowi na logo i layout, wspólnym publikacjom oraz podpisaniu porozumienia o współpracy LGD Warmii i Mazur. Odpowiedzialne za to zadanie jest LGD Kanalu Elbląskiego, podobnie jak za ogłoszenie konkursu na logo i layout LGD Warmii i Mazur.

Kolejne spotkania w ramach Forum LGD Warmii i Mazur związane będą z publikacjami i Festiwalem LGD Warmii i Mazur.

S.Pańczuk