Wnioski na konkursy: odnowa i rozwój wsi, małe projekty

Utworzono .

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu z dniem 5 października 2009 roku złożyło dwa wnioski o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzialania "odnowa i rozwój wsi" i tzw.  "małych projektów".

Termin składania wniosków w obu konkursach okreśłono od 2 do 20 listopada 2009 roku.

Miejsce składania wniosków to Biuro Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pokój 25.

Limit dostępnych środków w konkursie odnowy wsi wynosi 1.623.000 zł i obejmuje wybór 9 operacji, a w ramach małych projektów limit środków wynosi 854.300 zł na około 43 operacje.

Konkurs wraz z niezbędnymi dokumentami zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.warmia.mazury.pl

oraz Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD: www.kanal-elblaski-lgd.pl.

Od 8 października 2009 roku przewidziane są spotkania informacyjne i warsztaty oraz doradztwo eksperckie z zakresu LSR, odnowy wsi i małych projektów.

S.Pańczuk