Spotkanie informacyjne o LGD i LSR w Elblągu

Utworzono .

Zapraszam na spotkanie informacyjne w ramach projektu "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania i nabywanie umiejętności" realizowanego przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu w partnerstwie z Gminą Elbląg. Spotkanie odbędzie się 8 października 2009 roku w godz. 10:00 - 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Elblągu, ul. Browarna 85.
W programie przewidziano:
- prezentację Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego - Stanisława Pańczuk prezes LGD;
- plany odnowy miejscowości - cel i sposób tworzenia, wymogi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Jolanta Gadomska - wiceprezes, kierownik Biura;
- lokalne stowarzyszenia - tworzenie organizacji - Dariusz Ignatowicz - prawnik.

Serdecznie zapraszam
Stanisława Pańczuk