Spotkanie informacyjne o LGD i LSR w Elblągu

Utworzono .

Podczas spotkania informacyjnego o Lokalnej Strategii Rozwoju i Lokalnej Grupie Dzialłania obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego 8 października 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg przedstawiono:

- historię  tworzenia Lokalnej Grupy Dzialania, wykonane zadania i wnioski płynące z realizacji projektów (w załączeniu prezentacja Stanisławy Pańczuk);

- cele i metody tworzenia planów odnowy miejscowości (prezentacja Jolanty Gadomskiej);

- podstaw prawnych tworzenia organizacji pozarządowych (prezentacja Dariusza Ignatowicza i Pawła Kulasiewicza).

W spotkaniu uczestniczyły 44 osoby. Inicjatorem i organizatorem spotkania była Gmina Elbląg, czyli aktywni członkowie LGD Kanału Elbląskiego: Włodzimierz Żuk i Dorota Białobrzeska.

Nawiązane kontakty już skutkują doradztwem eksperckim (Jolanta Gadomska) przy opracowywaniu Planu Odnowy Raczek Elbląskich i Trop Elbląskich oraz Nowakowa. Osoby z tych miejscowości zainteresowane są także powolaniem i rejestracją lokalnych organizacji pozarządowych w formie stowarzyszeń.

2009_10_08_1a_Elbląg_spotkanie_informacyjne_LSR_prezentacja_S.Pańczuk

2009_10_08_2_Elbląg_spotkanie_informacyjne_plany_odnowy_miejscowości

2009_10_08_3_Elbląg_spotkanie_informacyjne_zakladanie_organizacji_D.Ignatowicz

2009_10_08_4_Elbląg_spotkanie_informacyjne_dokumentacja_fotograficzna

Kolejne spotkanie informacyjne o LGD i LSR, z inicjatywy Gminy Miłomłyn, odbędzie się w 16 października 2009 roku w Miłomłynie.

S.Pańczuk