Szkolenie liderów wiejskich

Utworzono .

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu zaprasza na szkolenie liderów wiejskich, realizowane w formie warsztatów. Szkolenie odbędzie się 26-27 października 2009 roku w Zamku w Karnitach, Gmina Miłomłyn od godz. 11:00.

W programie szkolenia przewidziano:

26 października 2009 roku:

1. Wykład teoretyczno-praktyczny i warsztaty z motywowania członków grupy do działania - Piotr Bucki.

2. Wykład teoretyczno-praktyczny i warsztaty z komunikacji i wizualizacji grupy - Piotr Bucki.

27 października 2009 roku:

1. Blok wykładowo - warsztatowy z tworzenia planów odnowy miejscowości - dr Ryszard Zarudzki.

2. Podsumowanie warsztatów.

Szkolenie liderów wiejskich jest realizowane w ramach projektu "Program LEADER kuźnią lokalnych Liderów" wybranego w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich przy wsparciu finansowym Samorzadu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz rzeczowym Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

W ramach tego projektu przewidziano jeszcze warsztaty z tworzenia organizacji pozarządowej, doradztwo eksperckie przy tworzeniu planów odnowy miejscowości i zakałaniu organizacji pozarządowej oraz organizację konferencji podsumowującej projekt.

S.Pańczuk