Zmieniona LSR obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego

Utworzono .

8_LSR_Kanal_Elblaski_05_10_2009
Ujednolicony tekst Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015, zmienionej podczas Walnego Zebrania Członków 10 września 2009 roku w Bałoszycach, stanowi załącznik Nr 1 do aneksu nr z 5 października 2009 roku do umowy na wybór LGD do realizacji LSR Nr Um14-6933-UM1400011/09 z dnia 12 czerwca 2009 roku.

Istotne zmiany dotyczą zamiany zadań na zakresy zadań i uprawnionych beneficjentów. Zmienione zostaly również kryteria oceny projektów z uznaniowych przez członków Rady na ściśle punktowane. Limit środków na dane dzialania na dany rok nie uległ zmianie.

Propozycje zmian zostaly wypracowane na warsztatach 4 września 2009 roku przez członków Rady, Zarządu i pracowników LGD, pod nadzorem wybitnych fachowców.

Zaproponowany termin ogłoszenia konkursów na nabór wniosków w ramach "Odnowy wsi" i tzw. "Małych projektów" poprzez oś 4 LEADER to daty: od 2 listopada 2009 roku do 20 listopada 2009 roku. Czekamy na decyzję Zarządu Województwa o ogłoszeniu konkursów.

S.Pańczuk